Electricity Generator in Houdini from Tim van Helsdingen